ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot


 dot
ท่องเที่ยว พะงัน โซน 5

 Zone 5 Health & Wellness Tourism  แหล่งพักผ่อนเพื่อสุขภาพศูนย์การเรียนรู้ ศาสตร์ และศิลป์แห่งชีวิต


วัดภูเขาน้อย "วัดพุทธเจดิยาราม"

ที่ตั้ง  : หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

     วัดภูเขาน้อย หรือ"วัดพุทธเจดิยาราม" ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2432 โดยหลวงพ่อเพชร วชิโร หรือพระครูวิบูลย์ธรรมสาร ผู้เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานชาวเกาะพะงัน ท่านเป็นหนึ่งในภิกษุระดับปรมาจารย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลวงพ่อเพชรมีพื้นเพเป็นชาวเกาะพะงันแต่กำเนิด ท่านเกิดที่บ้านมะเดื่อหวานในปี พ.ศ. 2390 หลวงพ่อเพชร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อยู่ได้ระยะหนึ่งจึงได้สร้างวัดภูเขาน้อยขึ้น 

     ภายในวัดภูเขาน้อยยังมีหลักฐานแห่งความอัศจรรย์ที่หลงเหลือให้เห็นอยู่ทุกวันนี้ คือรอยเท้าของหลวงพ่อเพชรที่ปรากฏอยู่หลายแห่ง แม้จะผ่านมาเป็นเวลาเกือบร้อยปีแล้ว นับแต่หลวงพ่อเพชรมรณภาพไป โดยเล่ากันว่าบริเวณนี้สมัยหลวงพ่อเพชรยังมีชีวิตอยู่เป็นเขตหวงห้าม พระเณรไม่สามารถเข้ามาได้ และเป็นที่หลวงพ่อเพชรใช้เป็นที่สำหรับวิปัสสนา ปลีกวิเวก ปัจจุบันมีการสร้างมณฑปครอบไว้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาแก่ผู้ศรัทธา 

     ในปี พ.ศ.2540 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดภูเขาน้อยให้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอันได้แก่ เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทสีขาว มีความสูง 10 เมตร มีเจดีย์บริวารล้อมรอบ 8 กลุ่ม โดยเจดีย์บริวารแต่ละองค์มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตกต่างกันไป เช่น เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม เจดีย์ทรงระฆัง เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง เจดีย์ทรงปราสาท เจดีย์ยกเก็จแบบพม่า เป็นต้น และมีการประดับตกแต่งรอบฐานด้วยเครื่องถ้วยจีน อีกอาคารคืออุโบสถหลังเก่า จัดเป็นหนึ่งในอุโบสถที่มีขนาดเล็กที่สุดในประเทศไทย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ประทับนั่งบนฐานชุกชีปูนปั้นลายกลีบบัวปิดทองประดับกระจกและมีผ้าทิพย์ปูนปั้นประดับด้วยลายดอกไม้ปิดทองประดับอยู่ตรงกลางฐาน 

     ด้วยความที่วัดภูเขาน้อยตั้งอยู่บนยอดเขา จึงมีบรรยากาศเงียบสงบ ทางวัดจึงจัดให้เป็นสถานที่นั่งวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงสร้างศาลาความสูง 3 ชั้นเพื่อเป็นสถานที่วิปัสสนาสำหรับญาติโยม และสำหรับรองรับกิจกรรมอบรมสามเณรช่วงปิดเทอม เรียกว่าสามเณรใจเพชรที่มีจัดขึ้นทุกๆ ปี

การเดินทาง วัดภูเขาน้อย  อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  3 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ ตามถนนเส้น ท้องศาลา-วังตะเคียน  สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ 


อ่าวปลายแหลม

ที่ตั้ง  : หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

     หาดปลายแหลม ตั้งอยู่ปลายเขาหินนก เป็นหาดทรายละเอียดและขาว จุดชมพระอาทิตย์ตกที่น่าสนใจ ผ่านทิวเขาอุทยานแห่งชาติทางทะเลอ่างทอง เป็นหาดทรายขาวสลับกับโขดหินห่างจากท้องศาลาประมาณ 1.5 กิโลเมตร  บรรยากาศเงียบสงบ สามารถดำน้ำชมปะการังได้ ในช่วงน้ำลง สามารถเดินไปยังชายหาดปลายแหลมจากอ่าวในวก มีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ มีการก่อสร้างบังกะโลที่สร้างแบบเรียบง่าย ที่หาดปลายแหลมยังสามารถมองเห็น เกาะแตนอก เกาะแตใน ซึ่งจุดนี้เองที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวในช่วงเย็น เพื่อรอดูดวงอาทิตย์ตกเป็นจำนวนมาก 

การเดินทาง อ่าวปลายแหลม อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  1.5 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ 

 


  อ่าววกตุ่ม

ที่ตั้ง  : หมู่ 4 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

     “อ่าววกตุ่ม” เป็นอ่าวที่มีหาดทรายสีน้ำตาลอ่อน ความยาวราว 700 เมตร ทางตอนเหนือของอ่าววกตุ่มมีพื้นที่ติดต่อกับ “อ่าวหินกอง” ส่วนทางตอนใต้มีพื้นที่ติดต่อกับ “อ่าวปลายแหลม” ลักษณะของน้ำทะเลใสใกล้เคียงกับชายหาดแห่งอื่นๆ ทางฝั่งตะวันตกของเกาะพะงัน แต่หากเปรียบเทียบในภาพรวมแล้ว.....ความสวยงามของอ่าววกตุ่มยังถือว่าด้อยกว่าชายหาดแห่งอื่นๆ ทางฝั่งนี้อยู่พอสมควร.....และคงจะเป็นเพราะเหตุที่มีความสวยงามด้อยกว่านี่เอง จึงทำให้อ่าวแห่งนี้มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบไม่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน

     ทำเลที่เหมาะต่อการเลือกใช้ในการบันทึกภาพถ่ายยามอาทิตย์อัสดง ณ อ่าววกตุ่ม ก็คือ ส่วนปลายอ่าวทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องกับ “อ่าวปลายแหลม” บริเวณดังกล่าวนี้มีหินก้อนน้อยใหญ่เรียงรายกันอยู่เป็นกลุ่มๆ ช่วยเพิ่มจังหวะและความน่าสนใจให้กับทิวทัศน์ของท้องทะเลเบื้องหน้า ฟากฟ้าที่เป็นสีเหลือบเรื่อระหว่างครามเข้ม.....ทอง.....แสด.....เทา ตัดกับเงาดำตะคุ่มของก้อนศิลาหลากขนาดริมชายฝั่งดูงดงามคุ้นตาสำหรับผู้ที่เคยเดินทางบันทึกภาพถ่ายริมชายทะเลมานักต่อนัก.....ถึงกระนั้น ความประทับใจก็ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ แม้ว่าพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นความสวยงามที่คล้ายคลึงกันนี้มาหลายครั้งแล้วก็ตาม

การเดินทาง อ่าววกตุ่ม อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  2 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ 


หาดหินกอง

ที่ตั้ง  : หมู่ 4 และ หมู่ 6 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

หาดหินกอง มีท้องทะเลที่เป็นโคลนและค่อนข้างตื้นไม่เหมาะกับการเล่นนํ้าทะเล มีป่าโกงกางขึ้นอยู่ทั่วไป แต่อย่างไรก็ดีบริเวณนี้กลับเป็นพื้นที่หมู่บ้านประมงชายฝั่งที่มีวิถีชีวิตการทำประมงและมีอู่ต่อเรือขนาดเล็กของชาวบ้านให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาถึงวิถีชาวเกาะได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญเป็นแหล่งที่ชาวบ้านมักออก แทงกุ้ง ในเวลากลางคืน ต่อวาย (การจับปลาหมึกยักษ์) ในเวลาใกล้รุ่งยามนํ้าลด และ หาหอยกลม ซึ่งจะมีมากในบริเวณนี้ ในเวลากลางวันกันอย่างเป็นลํ่าเป็นสันในช่วงเวลานํ้าลง สังเกตได้จากรูปปั้นหอยกลมตั้งอยู่กลางอ่าว ชาว เกาะพะงัน บางส่วนเรียก หาดหินกอง ว่า " ดอนหอยกลม

     "การหาหอยกลมนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถบนี้มาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านออกไปหาหอยในทะเลด้วยการเอานํ้ามันพืชที่ใช้แล้วใส่ขวดแชมพู แล้วนำไปหยดลงไปบนผิวนํ้าทะเลจะทำให้เห็นนํ้าทะเลใสขึ้นสามารถมองทะลุลงไปถึงพื้นเบื้องล่าง เห็นตัวหอยที่อยู่ตามหน้าดินจึงจับหอยขึ้นมาได้ หอยกลมนี้มีรสชาติหวานอร่อยนำมาทำอาหารได้หลายอย่าง เช่น ผัดกะเพรา ผัดนํ้ามันหอย ต้มกะทิและเอาเนื้อมาแกงกินได้

     ในปีหนึ่งจะมีเทศกาลจับหอยกลมกัน 1 ครั้ง ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่มีหอยชนิดนี้เข้ามามาก โดย อบจ.และเทศบาลร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวออกไปหาหอยกลมแข่งขันกันตามกรรมวิธีท้องถิ่นแล้วเอามาทำอาหารรับประทานกันอย่างเอร็ดอร่อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาระบบนิเวศด้วยการทิ้งซากปะการังเพื่อให้เป็นที่อยู่ของหอยกลมในพื้นที่ที่จัดไว้และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเป็นการรักษาระบบนิเวศและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้รู้รักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอีกด้วย

     ไม่เพียงเท่านั้น ที่อ่าววหินกอง ยังมี ต้นมะพร้าวเอน อายุ 100 ปี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะในหมู่ชาวต่างชาติที่มักจะท่องเที่ยวด้วยการอ่านไกด์บุ๊กและบอกต่อ ๆ กันมา มะพร้าวเอนต้นนี้จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเห็นมันเอนมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่คาดว่าจะมีอายุเฉียด ๆ 100 ปีแล้ว นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่าค้นหาเป็นอย่างยิ่งว่ามันเอนจนแทบจะติดกับพื้นนํ้าแต่สามารถยืนยงคงกระพันผ่านคลื่นลมมรสุมมาถึงวันนี้ได้อย่างไร กล่าวกันว่ามะพร้าวต้นนี้มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาถ่ายภาพไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ล้านภาพ สำหรับมุมที่สวยงามที่สุดจะเป็นมุมถ่ายภาพยามพระอาทิตย์ตกกับมะพร้าวเอน ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดอย่างหนึ่งบนเกาะพะงัน.“

การเดินทาง อ่าวหินกอง  อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  4 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ 


 อ่าวศรีธนู

ที่ตั้ง  : หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

      "อ่าวศรีธนู" อีกหนึ่งอ่าวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในชาวไทยและชาวต่างประเทศ ของอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่าวที่มีชายหาดที่สวยงาม เป็นอันดับสามของเกาะพะงัน ดยบริเวณชายหาดนั้นมีหาดทรายละเอียดสีสม่ำเสมอมีหาดหินบางบริเวณ เช่นบริเวณที่จอดเรือประมง ชายหาดมีสงบเงียบหาดหนึ่ง ซึ่งสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดแนวหาด ยามเย็นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกได้สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะพะงัน 

      อ่าวศรีธนู เป็นหาดที่เดินทางสะดวกมีถนนเลียบหาดถัดจากอ่าวศรีธนูไปเป็นอ่าวหินกอง และอ่าววกตุ่ม ได้สะดวก การเดินทางมาสามารถนั่งรถสองแถวจากอ่าวท้องศาลาได้ ราคา 150-200 บาท เหมาะแก่การไปดำน้ำชมปะการังและเล่นน้ำทะเลได้ เป็นพื้นที่ปลอดมรสุม นอกจากนี้แล้ว อ่าวศรีธนู ยังถือว่าเป็นอ่าวที่เรือประมงใช้เป็นที่จอดพัก หลบมรสุม ซ่อมแซมเรือ พร้อมทั้งเป็นที่ขึ้นเรือของชาวประมง แต่ถ้าเป็นหน้า มรสุมคลื่นลมจะแรงมาก และไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ 
การเดินทาง อ่าวศรีธนู อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  10 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์            


หาดสน

ที่ตั้ง  : หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

     หาดสน ที่เป็นหาดขนาดเล็กและค่อนข้างเป็นหาดส่วนตัวเนื่องจากมีรีสอร์ทที่อยู่ในบริเวณนี้เพียงไม่กี่แห่ง ชายหาดบริเวณนี้จึงสงบเงียบและมีลักษณะแบบเดียวกันหมดคือต้องลงจากไหล่เขาลงไปจึงถึงชายหาดที่ซ่อนตัวอยู่เบื้องล่างได้โดยจะต้องผ่านพื้นที่ของรีสอร์ทแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างไรก็ดีบริเวณไหล่เขาซึ่งเป็นจุดสูงสุดแถบนี้จะมีจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดบนเส้นทางสายนี้อยู่แห่งหนึ่ง  สามารถมองได้ไกลสุดสายตาเป็นมุมพานอรามาแลเห็นหมู่เกาะอ่างทองเรียงรายทอดตัวอยู่กลางทะเลเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่ถือว่าสวยที่สุดในแถบนี้และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยว มักจะมาแวะพักผ่อนหย่อนใจชมวิวกันอยู่เป็นประจำทั้งตอนกลางวันและยามเย็นซึ่งจะแลเห็นพระอาทิตย์ตกลับไปทางหมู่เกาะอ่างทองอย่างสวยงามที่สุด

การเดินทาง หาดยาว อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  11 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ หรือใช้บริการรถสองแถวจากท้องศาลาได้ ราคา 150-200 บาท


หาดยาว

ที่ตั้ง  : หมู่ 8 ตำบลเกาะพะงัน  อำเภอเกาะพะงัน

     หาดยาว ชายหาดยาวสมชื่อ หาดทรายขาวยาว เป็นครึ่งวงกลม คล้ายกับพระจันทร์เสี้ยว มีที่พักซ่อนอยู่ใต้ทิวมะพร้าว อยู่ห่างจาก ท้องศาลา ประมาณ 15 กิโลเมตร ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของ เกาะพะงัน ณ หาดยาว นี้ เป็นหาดที่สวยงามมากอันดับต้นๆ บน เกาพะงัน รองจาก หาดริ้น ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจากหาดนี้คือ มีความเงียบสงบมากกว่า และทะเลหน้า หาดยาว มีปะการังน้ำตื้นให้นักท่องเที่ยวได้ชม ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก แวดล้อมประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน ระดับการแข่งขันให้บริการจากผู้ประกอบการที่พักริม หาดยาว ค่อนข้างสูงตลอดแนวหาด และเป็นเรื่องดีที่ผลประโยชน์ดีๆ จะได้ไปตกกับนักท่องเที่ยวโดยตรง

การเดินทาง หาดยาว อยู่ห่างจากท้องศาลาประมาณ  12 กิโลเมตร จากท่าเรือท้องศาลา ไปทางทิศเหนือ สามารถเดินทางได้ โดยทางรถยนต์ หรือใช้บริการรถสองแถวจากท้องศาลาได้ ราคา 150-200 บาท

 


 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
เกาะพะงันทูเดย์.คอม 85/6 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 84280 โทร: 089649086 E-mail :haadyao@hotmail.com http://www.kohphangantoday.com