ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot


 dot
ท่องเที่ยว พะงัน โซน 3

 Zone 3 Heritage & Nature ตามรอยประวัติศาสตร์ อนุรักษ์ธรรมชาติ-สัตว์ป่า-ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 


ธารเสด็จ

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

     นามพระราชทาน สิ่งที่ชาวเกาะพงันภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติประวัติอันสูงส่งของแผ่นดิน ก็คือ การที่สถานที่ในเกาะพงันหลายแห่ง ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช พระพุทธเจ้าหลวงของปวงพสกนิกรชาวสยาม  สถานที่ที่ได้รับพระราชทานนาม ประกอบด้วย

1.น้ำตกธารเสด็จ

     น้ำตกธารเสด็จเป็น น้ำตกที่มีขนาดใหญ่และ ชื่อเสียงที่สุดของเกาะพะงัน เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวมาช้านาน อยู่ในตำบล บ้านใต้  ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 25 กิโลเมตร  สามารถไปได้ทั้งทางเรือและทางรถ แต่ถ้าไปทางเรือเมื่อเริ่มเข้าอ่าวธารเสด็จจะพบความงามของภูเขา โขดหินที่มีรูปร่างแปลก ๆ และหาดทรายสีขาว เมื่อขึ้นจากเรือแล้วเดินขึ้นไปไม่ไกลนัก ก็จะพบกับลำธารมี กระแสน้ำไหลผ่านปะทะแห่งหินที่มีอยู่มากมาย ทำให้เกิดเสียงดังตามความเร็วของกระแสน้ำ ราษฎร์ชาวเกาะพะงันถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี เคยเสด็จประพาสหลายรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสน้ำตกธารเสด็จรวม 14 ครั้ง ปรากฏตามหลักฐาน พระปรมาภิไธยย่อ จปร.,วปร.,ปปร.และ ภปร ที่ทรงจารึกไว้ที่ก้อนหินบริเวณใกล้ๆ น้ำตกธารเสด็จ และพลับพลาที่ทรงประทับซึ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมจากกรมศิลปากรให้เห็น เป็นหลักฐาน น้ำตกธารเสด็จไม่เหมือนน้ำตกแห่งอื่น ๆ ด้วยเหตุว่าน้ำตกนี้เป็นธารน้ำไหล จากภูเขาแล้วตกมาเป็นช่วง ๆ ตามสภาพของแก่งหินแต่ละตอน จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปพัก ผ่อนหย่อนใจยามว่างได้เป็นอย่างดี

 

2. น้ำตกธารประพาสธารประพาศ

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

     "น้ำตกธารประพาส" หรือ ธารประพาศ เป็นน้ำตกแห่งที่ 2 ของเกาะพะงันที่ได้รับพระราชทานนามจาก จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาสรอบอ่าวบ้านดอน เมื่อปี พ.ศ. 2432 น้ำตกแห่งนี้ เป็นน้ำตกขนาดเล็กปลายน้ำไหลลงทะเลที่อ่าวธารประพาส มีความยาวประมาณ 1.50  กิโลเมตร มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ และจารึกตัวอักษรมี 2 จุด คือ จารึกอักษรคำว่า ธารประพาศ อยู่บริเวณปลายน้ำตก ปัจจุบันตัวอักษรถูกเซาะจนเลือนออกหมดแล้ว เพราะอยู่ในบริเวณ ทางน้ำไหลผ่าน จารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. 108 อยู่บริเวณต้นน้ำธานประพาส ห่างจากจารึกที่ปลายน้ำประมาณ 1 กิโลเมตร

การเดินทาง อ่าวท้องนายปานใหญ้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน  ห่างจากท้องศาลาประมาณ 23 กิโลเมตร สามารถติดต่อรถสองแถวสายท้องศาลา-ท้องนายปาน ค่าโดยสารคนละ 300 บาท   

3. น้ำตกธารประเวศ

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     น้ำตกธารประเวศ มีความยาวประมาณ 3 กิโลเมมตร ปลายน้ำไหลลงทะเลด้านทิศตะวันออกที่อ่าวท้องนายปาน (น้อย) อยู่ทางด้านทิศเหนือของน้ำตกธารเสด็จ ห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นน้ำตกแห่งที่ 3 ที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อคราวเสด็จประพาส รอบอ่าวบ้านดอน เมื่อปี พ.ศ. 2441 จากหลักฐานจดหมายเหตุ ร.ศ. 108–119 มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อและจารึกตัวอักษร อยู่ 2 จุด จารึกอักษรคำว่า ธารประเวศ อยู่บริเวณปลายน้ำตกบนก้อนหินใหญ่ข้างภูเขาสูงชัน ปัจจุบันคำว่า ธาร ค่อนข้างลบเลือน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 25 กิโลเมตร

     และจากการนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ที่อำเภอเกาะสมุย ได้อนุมัติให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำธารประเวศ ตำบลบ้านใต้ อำเภอพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นเขื่อนดินแบบ Zone Type ทำนบดินยาวประมาณ 258 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร ความจุสูงสุด 1.30 ล้าน ลบ.ม. งบประมาณทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (2557-2559)เพื่อการอุปโภคบริโภค และสนับสนุนน้ำดิบให้การประปาส่วนภูมิภาคเกาะพะงัน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การเดินทาง อ่าวท้องนายปานใหญ้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน  ห่างจากท้องศาลาประมาณ 25 กิโลเมตร สามารถติดต่อรถสองแถวสายท้องศาลา-ท้องนายปาน ค่าโดยสารคนละ 300 บาท   
 

ท้องนายปานน้อย

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     หาดท้องนายปานน้อย อยู่บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะพงัน ในกลุ่มหาดท้องนายปานมีความยาวประมาณ 700 เมตร มีอาณาเขตเร้ิมตั้งแต่ชายหาดบริเวณด้านทิศใต้ของแหลมปากช่อง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสันธิญารีสอร์ท ลงมาทางด้านทิศใต้จนถึงเนินเขาบริเวณที่แบ่งหาดท้องนายปานน้อยออกจากหาดท้องนายปานใหญ่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของปานวิมาน รีสอร์ท ชายหาดแถบนี้ปัจจุบันถือว่าสวยงามที่สุดบนเกาะพะงันและยังคงความ เป็นธรรมชาติอยู่มากมีเม็ดทรายที่ขาวเนียนกว่าหาดอื่น แต่หน้าหาดแทบทั้งหมดจะเป็นพื้นที่ของรีสอร์ททั้งสิ้น รีสอร์ทบริเวณนี้ถือเป็นกลุ่มรีสอร์ทที่มีคุณภาพดีที่สุดในระดับ 5 ดาวหลายแห่ง ซึ่งเป็นการยกระดับที่พัก ของเกาะพะงันให้มีที่พักมาตรฐานในระดับที่ไม่แพ้เกาะสมุย และเกาะภูเก็ตหรือที่อื่นๆ ซึ่งจากการจัดอันดับ โดย ทริปแอดไวเซอร์ ประเทศไทย พบว่า ที่นี่ติดอันดับ 6 ของหาดที่สวยที่สุด ในประเทศไทย  

การเดินทาง อ่าวท้องนายปานใหญ้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน  ห่างจากท้องศาลาประมาณ 24 กิโลเมตร สามารถติดต่อรถสองแถวสายท้องศาลา-ท้องนายปาน ค่าโดยสารคนละ 300 บาท


ท้องนายปานใหญ่

ที่ตั้ง :หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     อ่าวท้องนายปานใหญ่ เป็นหาดที่ได้รับความนิยมที่สุดด้านตะวันออก มีหาดทรายสีขาวละเอียด ล้อมรอบด้วยภูเขาที่มีป่าเขตร้อนปกคลุม อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของชาวเกาะพะงัน โดยมีหมู่บ้านเล็ก ๆ ล้อมรอบด้วยสวนมะพร้าว มีรีสอร์ท มีบาร์และร้านอาหารที่มีชาวพะงันเป็นเจ้าของกิจการเพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถว่ายน้ำได้ตลอดทั้งปี รวมถึงมีคลื่นพอที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นได้บ้าง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตื่นเช้าสามารถนอนอาบแดดได้ หรือใครอยากปีนเขา หาดท้องนายปานใหญ่ก็มีหินผาให้ปีน ซึ่งบริเวณด้านนี้ของเกาะพะงันยังคงความเป็นป่าไว้ มีลักษณะเป็นป่าเขตร้อนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

การเดินทาง อ่าวท้องนายปานใหญ้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน  ห่างจากท้องศาลาประมาณ 24 กิโลเมตร สามารถติดต่อรถสองแถวสายท้องศาลา-ท้องนายปาน ค่าโดยสารคนละ 300 บาท  

 


 


 

  

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 


 

  

 

 

 

 


 

  

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.
เกาะพะงันทูเดย์.คอม 85/6 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 84280 โทร: 089649086 E-mail :haadyao@hotmail.com http://www.kohphangantoday.com