ReadyPlanet.com
dot dot dot
dot
dot
dot
dot


 dot
เกาะเต่า -เกาะนางยวน

เกาะเต่า

 ประวัติความเป็นมา

          เกาะเต่า-เกาะนางยวน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองอำเภอเกาะพะงัน เป็นเกาะที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวในอ่าวไทย ในอดีตกรมราชทัณฑ์ใฃ้เป็นเรือนจำกักขังนักโทษการเมือง (กบฏวรเดช) ก่อนปี 2476 ราษฎร์ได้อพยพมาอยู่บนเกาะชุดแรกเมื่อ พ.ศ.2490 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนในเกาะเต่า-เกาะนางยวนส่วนใหญ่ อพยพมาจากเกาะพะงันและเกาะสมุย

สภาพทั่วไปของตำบล 

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีและที่ราบเชิงเขา มีหมู่เกาะรวม 4 เกาะ พื้นที่รวม 21.03 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13 ,144 ไร่

อาณาเขตตำบล ภาพนี้ ถ่ายภาพราวกว่ายี่สิบปีแล้ว เกาะเต่าอดีตทัณฑสถานขังนักโทษการเมือง

                             ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
                             ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
                             ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย
                             ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอ่าวไทย

จำนวนประชากรของตำบล 

          ประชากรทั้งสิ้น 910 คน แบ่งเป็นชาย 483 คน และหญิง 427 คน

ข้อมูลอาชีพของตำบล ทำสวน/ไร่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

           เกาะเต่าเป็นเกาะที่ได้ชื่อว่าเป็น เกาะสวรรค์กลางทะเลอ่าวไทยเนื่องจากเป็นเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีแนวปะการังทั้งน้ำตื้นและน้ำลึกขนาดใหญ่และสวยงาม อันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาหลากชนิดจำนวนมาก เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง ที่นักดำน้ำทั่วโลกต่างพากันหมุนเวียนมาเยี่ยมเยือนและสัมผัสกับโลกใต้ทะเลของเกาะสวรรค์แห่งนี้ ปัจจุบันจึงมีโรงเรียนสอนดำน้ำหลายแห่งมาเปิดกิจการบนเกาะ และมีโรงเรียนสอนดำน้ำจากที่อื่นๆ นิยมแวะเวียนมาใช้เกาะเต่าเป็นสถานที่ฝึกสอนกันอยู่เสมอนอกจากนี้ เกาะเต่ายังมีหาดทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ สวยงาม และสงบเงียบ อีกหลายแห่งรอบเกาะ ที่เติมเต็มให้เกาะแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ เหมาะสมกับฉายา เกาะสวรรค์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคและของประเทศ

มารู้จักเกาะเต่ากันเถอะ

เที่ยวร้อนแรกของปี ลุยเต็มที่ที่เกาะเต่าเที่ยวร้อนแรกของปี ลุยเต็มที่ที่เกาะเต่าเที่ยวร้อนแรกของปี ลุยเต็มที่ที่เกาะเต่า

          เกาะเต่าประกอบด้วยเกาะสำคัญ 2 เกาะ คือ เกาะเต่า และเกาะนางยวน พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นภูเขา มีที่ราบเพียง 30%ของตัวเกาะ ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 17.96 ตร.กม. หรือ 12,225 ไร่ กว้าง 3.4 ก.ม. ยาว 7.6 ก.ม. ระยะห่างจาก ปากน้ำชุมพร 85 ก.ม. ห่างจากอ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี 120 ก.ม. และห่างเกาะพะงัน ซึ่งเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุด 45 ก.ม. ทำให้เกาะเต่าโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลหลวง มีเพียงเต่าตนุขึ้นไปวางไข่ และไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เลย 

      

          เมื่อเกิดสงครามแปซิฟิกขึ้น รัฐบาลจอมพลแปลก พิบูลสงครามเกรงว่าอังกฤษจะมาชิงตัวนักโทษการเมืองจากเกาะตะรุเตาซึ่งอยู่ชายแดนฝั่งมหาสมุทรอินเดีย จึงได้ตั้งงบประมาณหักร้างถางป่าสร้างเกาะเต่าเป็นสถานกักกันนักโทษการเมืองจากเกาะตะรุเตา จำนวน 54 คน อาทิ พระยาจินดา จักรรัตน์, ม.จ.สิทธิพร กฤดากร, หลวงมหาสิทธิโวหาร(สอ เสถบุตร), ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน์, ม.ล.ทวีวงศ์ วัชรีวงศ์, ปรุง สุเสวี, ประเสริฐ คชมหิทธิ์, แผ้ว แสงส่งสูง และดร.โชติ คุ้มพันธ์ 
          ด้วยความทุรกันดารและขาดแคลนในสมัยนั้น ในชั่วระยะเวลาเพียงหกสัปดาห์ นักโทษการเมืองที่ผ่านนรกตะรุเตามาแล้ว กลับต้องมาสังเวยชีวิตที่เกาะเต่าด้วยโรคภัยไปถึง 6 ราย คือ ร้อยเอกหลวงจักรโยธิน(ม.ล.บุษ อิศรางกูร ณ อยุธยา), พระแสงสิทธิการ, อ่ำ บุญไทย(นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของนามปากกา แม่น้ำโขง”), สิบโทศาสตร์ คชกุล, หลวงโจมพลล้าน(อดีตผู้บังคับการตำรวจจังหวัดเพชรบุรี),และ เผื่อน ปุณฑนิก 
          ต่อมาจอมพลแปลก พิบูลสงคราม จำต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เพราะแพ้คะแนนเสียงในรัฐสภา เรื่องการสร้างนครเพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวง และสร้างพุทธบุรีที่จังหวัดสระบุรี นายควง อภัยวงศ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทน และคณะรัฐมนตรีใหม่ได้มีมติให้กราบบังคับทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษการเมือง ทั้งในคดีกบฏบวรเดช พ.ศ.2476 และคดีกบฏ พ.ศ.2481 ทางการจึงมีการปลดปล่อยนักโทษการเมืองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 20 ตุลาคม 2487 
          ปัจจุบัน "เกาะเต่า" ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 10 แหล่งดำน้ำสุดยอดของโลก และถูกโหวตให้เป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มานานหลายปีติดต่อกัน ด้วยเสน่ห์ของโลกใต้ท้องทะเลที่ยังมีแนวปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม ทำให้แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว และนักดำน้ำจากทั่วโลกไม่น้อยกว่า 800,000 คน เดินทางเข้ามาเรียนดำน้ำและดำน้ำ สร้างรายได้กว่าปีละ 2,000 ล้านบาท จึงเป็นแหล่งผลิตนักเรียนดำน้ำ แบบ SCUBA ตามหลักสูตรของ Padi จากสหรัฐอเมริกามากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้         
        

                 

                


แหล่งดำน้ำอันลือชื่อของเกาะเต่า

เกาะหางเต่า หรือเกาะนางยวน

          เกาะหางเต่า หรือที่รู้จักกันดีว่า เกาะนางยวน (Seagull Island) อยู่ห่างจากเกาะเต่าออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร มีแหล่งปะการังที่สวยงาม เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาจอดเรือแวะดูปะการังใต้ทะเลเป็นจำนวนมาก มีปลาสวยงามให้ชมมากมายหลายชนิด การดำน้ำที่เกาะเต่าสามารถดำได้เกือบตลอดทั้งปี เว้นแต่ในช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน รวมทั้งลมมรสุมฝนฟ้าคะนองตอนบ่าย ที่พัดผ่านมาจากทะเลอันดามัน โดยอาจก่อขึ้นค่อนข้างกะทันหันและจบลงในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง

เกาะหินขาว

          เกาะหินขาวมีปะการังอยู่ทางด้านตะวันตกตอนปลายซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะนางยวน (Seagull Island) จุดสูงสุดของหินก้อนนี้อยู่ลึกลงไปประมาณ 6-7เมตรจากผิวทะเล เกาะหินขาวเป็นที่ดูปะการังของนักท่องเที่ยวที่อยากจะสัมผัสกับโลกใต้ทะเลที่สวยงามซึ่งมีความลึกประมาณ 6-22 เมตร จากระดับน้ำทะเล และนักท่องเที่ยวสามารถใช้หน้ากากสน็อคเกอร์ที่ออกแบบมาสำหรับดำน้ำตื่นได้ หินแกรนิตที่อยู่บริเวณใต้ทะเลก้อนใหญ่ก้อนนี้ถูกปกคลุมไปด้วยแนวปะการังหนัง Sacophytonเปลี่ยนเป็นหินสีขาวเมื่อมองดูจากพื้นผิวทะเล จึงได้ชื่อว่า หินขาว หรือ White Rock ที่ฐานของหินขาวจะพบกับดงแนวปะการัง Antipathrian ปะการังอ่อนนุ่มหลากหลายสีสัน กัลปังหา Gorgonian และปะการังที่เป็นเส้น รวมทั้งปลาจำนวนมาก ตลอดจนปลาเจ้าถิ่นอย่าง Triggerfish ณ บริเวณนี้

กงหินวง

          กงหินวงเป็นจุดดำน้ำที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 200 -300 เมตรทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเต่า ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอ่าวหินวง นักท่องเที่ยวมักจะดำน้ำดูปะการังจุดนี้เป็นที่แรก เพราะว่าเป็นจุดดำน้ำที่สวยงามพลาดไม่ได้แห่งหนึ่งของเกาะเต่า สามารถชมความงามใต้ทะเลได้ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 3-12 เมตร ซึ่งไม่ลึกมาก และเมื่อเทียบกับในระดับผิวน้ำทะเลแล้ว กงหินวง มีระยะที่สามารถมองเห็นได้ประมาณ 3-12 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถสวมหน้ากากสน็อคเกอร์ หรือแว่นตากันน้ำชมปะการังได้อย่างชัดเจน จุดดำน้ำกงหินวงจะมีลักษณะคล้ายกับเกาะหินขาว ซึ่งเป็นกลุ่มหินแกรนิตใต้ทะเลและมีปะการังหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งจุดดำน้ำกงหินวงนี้มีขนาดกว้างมาก จะพบปลาคูปเปอร์ขนาดใหญ่ ปลากระเบนราหูและปลาหลากหลายชนิด ว่ายวนเวียน มาให้นักท่องที่ยวได้ชม ความน่ารัก ของปลาเหล่านี้

กงทรายแดง

          กงทรายแดง มีลักษณะเป็นเกาะหินแกรนิตเล็กๆ อยู่ห่างออกไปประมาณ 200 เมตรจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ปลายสุดของเกาะเต่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางออกจากทะเลตรงมาถึงจุดทอดสมอเรือประมาณ 18-20 เมตรทางทิศเหนือหรือตะวันออกของเกาะ การจอดเรือจอดได้เพียงด้านนอกทางทิศตะวันตกของเกาะเท่านั้น จุดดำน้ำแห่งนี้ถือว่านิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมาก สามารถชมความงามใต้ทะเลได้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีความลึกอยู่ที่ประมาณ 6-20 เมตร ซึ่งนับว่าไม่ลึกมาก สามารถมองเห็นจากระดับผิวน้ำทะเลได้ถึงประมาณ 5-12 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถสวมหน้ากากสน็อคเกอร์ หรือแว่นตากันน้ำชมปะการังได้อย่างชัดเจน

          สัญลักษณ์ของชื่อเกาะทรายแดงคือ เสาหินทรายสีแดง และนอกจากนี้ใต้น้ำทะเลยังมีหินแกรนิตขนาดใหญ่ที่ถูกปกคลุมไปด้วยแนวปะการัง Antipatharian และ สาหร่ายทะเลเส้น กัลปังหา Gorgonian ปะการังเส้น ฟองน้ำ และปะการังหายากอีกหลากหลาย รวมถึงพวกปลาตามแนวปะการัง พื้นที่เกาะทรายแดงแผ่ขยายออกไปจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งจะแบ่งแนวปะการัง Acropora ที่ความลึกประมาณ 6 เมตร ทางเหนือตอนท้ายของเกาะ และที่ความลึกลง 18 เมตร จะมีกัลปังหา ปะการังเส้น ดงปะการัง Antipatharian และฟองน้ำ ในระดับที่ลึก

กงชุมพร

          กงชุมพร ( Northwest Pinnacle ) เป็นแหล่งดำน้ำที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 4 ไมล์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะเต่า นักท่องเที่ยวที่จะมาที่จุดดำน้ำแห่งนี้ ต้องมีความชำนาญในเส้นทาง หรือใช้ผู้ชำนาญช่วยเหลือ จุดดำน้ำนี้มีความนิยมในระดับหนึ่ง เพราะว่ามีแหล่งที่อยู่อาศัยประการังมากมาย และสัตว์น้ำนานาชนิด นักท่องเที่ยวที่จะชมความงามใต้ทะเลที่กงชุมพร จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความลึกของจุดดำน้ำแห่งนี้ ซึ่งมีความลึกประมาณ 12-32 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมปะการังที่ลึกพอสมควร ฉะนั้น นักท่องเที่ยวที่พาเด็กไปต้องระมัดระวังอย่างดี

          เนื่องจากความกว้างใหญ่และความลึกของจุดดำน้ำแห่งนี้ ทำให้ต้องมีการสำรวจอย่างละเอียดหลายครั้ง ซึ่งส่วนบนของยอดภูเขาหินแกรนิตทั้งหมดปราศจากปะการัง และที่ระดับความลึกลงไปจะเป็นที่อยู่ของพวกฟองน้ำ ( Sponges Barrel ) แนวปะการัง Dendrophyllia และ Antipatharian ปลาหลากหลายสายพันธุ์ต่างอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้จุดนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวประมงท้องถิ่น

หินใบ

          หินใบ เป็นหินที่มีลักษณะเป็น เกาะหินแห้งๆยื่นออกมาบนผิวน้ำอยู่ห่างจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเต่า ทางทิศเหนือของเกาะพะงัน หินใบจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากกระแสลมจากทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นอน ไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวจอดเรือทิ้งค้างคืน จุดดำน้ำนี้เป็นจุดดำน้ำที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและนิยมเดินทางกันมาเป็นอย่างมาก มีความลึกประมาณ 9-30 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่ไม่ลึกมากนักท่องเที่ยวควรลงไปดำน้ำที่จุดดำน้ำหินใบนี้ อย่างน้อย 2 รอบและมีแสงไฟติดตัวในการมาสำรวจพื้นที่และความลึกบริเวณนี้

          เหนือสุดของหินจะมีกำแพงหินที่ลึกลงกว่า 22 เมตร ซึ่งจะมีความสวยงามมาก จากด้านล่างที่ตั้งฉากกับทางด้านหน้าของหิน จะเป็นพื้นทะเลลาดลงไปยาวกว่า 30 เมตร โดยที่ 28 เมตร จะพบหินและผนังที่ปกคลุมไปด้วยแส้ทะเล ปลาคูปเปอร์มากมายซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางรอยแยก ปลากระพงขนาดใหญ่ และปลาต่างๆซ่อนตัวในซากเรือต่างๆ ส่วนยอดหินที่ยื่นขึ้น 15 เมตรจากผิวน้ำกลายเป็นที่อยู่ของปะการังและแมกไม้บางชนิด ด้วยสีที่ฉูดฉาดและเสียงกระดิ่ง พวกปลาเทวดา และฝูงปลาที่อยากรู้อยากเห็นจะว่ายตามหลังนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดความน่ารักอย่างหนึ่ง บางคราวก็เรียกพวกมันว่าตัวตลกปากแดง เต้นรำไปมาท่ามกลางแนวหินและปะการัง ท้ายสุดทางตอนใต้นักท่องเที่ยวจะเห็นดอกไม้ anemones ในพื้นที่น้ำตื้น

กงตุ้งกู

          กงตุ้งกูเป็นจุดดำน้ำที่อยู่ห่างจากเกาะเต่าไปประมาณ 5 ไมล์ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเต่า นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากชาวประมงหรือร้านดำน้ำที่มีความรู้ในท้องถิ่นเพื่อค้นหาจุดดำน้ำกงตุ้งกู นักท่องเที่ยวสามารถจอดเรือตรงไหนก็ได้ โดยรอบๆบริเวณควรปลอดพวกยอดหิน หินขรุขระ ในระยะ 30 เมตรหรือมากกว่านั้น กงตุ้งกูเป็นจุดดำน้ำที่สามารถดำได้ในเฉพาะช่วงมีนาคมถึงปลายตุลาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากกระแสลมและกระแสน้ำรุนแรงโดยตรง นักท่องเที่ยวที่ไปกงตุ้งกู ต้องระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างฉับพลัน

          กงตุ้งกูเป็นหินที่ใหญ่ที่ซึ่งมียอดหินสูงจากผิวน้ำถึง 6 เมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่กว้างและมีความลึกมากจึงทำให้ต้องดำน้ำหลายรอบด้วยกัน ส่วนบนของยอดหินปกคลุมไปด้วย Anemones ฟองน้ำ ( Spongs Barrel ) แนวปะการัง Antipatharian และต้นไม้บางชนิดซึ่งเติบโตออกมาจากด้านในที่มีความลึกมาก ที่ฐานของกงตุ้งกูจะมีความลึกประมาณ 25 เมตร จะมีพวกหินแกรนิตทุกขนาดมากมายอยู่ตรงนี้ ตรงหินและพื้นทะเลมีกลุ่มแนวปะการัง Antipatharian และแส้ทะเลเติบโตมากมาย ในความลึก 28 เมตรลงไปนักท่องเที่ยวจะได้เห็นจำนวนปลาคูปเปอร์ขนาดใหญ่ซึ่งแวกว่ายไปมาอย่างมากมาย พวกพันธุ์ปลาอื่นๆรวมทั้งปลากระพงตัวใหญ่พบเห็นได้ทั่วไป ปลากระเบนชายธงตัวใหญ่ ฉลามเสือดาวและฉลามทราย บางครั้งก็พบนอนบนพื้นทะเล จุดดำน้ำนี้เป็นจุดที่สามารถเห็นฉลามวาฬ ลึกลงไปอิก 3 - 4 เมตรจะเห็นปลาดาบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมาก

เกาะตุ้งกู

          เกาะตุ้งกูแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะเต่าและอยู่ทางทิศเหนือสุดของเกาะพงัน นักท่องเที่ยวสามารถทอดสมอเรือได้ในระยะเพียง 10 เมตรซึ่งอยู่ทางข้างทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่กำบังลมมรสุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวควรจะมาเกาะตุ้งกูในช่วงต้นเดือนมกราคมถึงมีนาคมซึ่งเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุด ทำให้สามารถเห็นประการังใต้น้ำได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจุดดำน้ำแห่งนี้ยังสามารถดำน้ำได้จนถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ถึงเดือนพฤศจิกายน ภูมิประเทศใต้ทะเลและสิ่งมีชีวิตทางทะเลของเกาะหินปูนนี้คล้ายกันกับที่ หินหลักงาม เกาะงามใหญ่และเกาะงามน้อย ของจังหวัดชุมพร

   

  

  

 แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆที่สวยงาม 

 

เกาะนางยวน

           มีลักษณะเป็นส่วนหางของเกาะเต่าซึ่งเป็นลำตัว ความสวยงามของเกาะนางยวนที่ดังไปทั่วโลก คือภาพภูเขา 3 ลูกหันหน้าเขาหากัน และเชื่อมกันด้วยทางเดินทรายสีขาว 

หาดทรายรี

  

               เป็นหาดกว้างและยาวที่สุด รัชกาลที่ 5 ได้โปรดสลักหินไว้เป็นตัวอักษร จ.ป.ร. เมื่อเสด็จประภาส พ.ศ.2442 ใกล้ๆมีอุทยานหอยมือเสือ ซึ่งเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ หอยมือเสือและสัตว์น้ำนานาชนิด  

อ่าวโฉลกบ้านเก่า

เป็นอ่าวที่มีความคึกคักที่สุดในเกาะ มีที่พักและร้านอาหารอยู่หลายแห่งท่ามกลางทิวมะพร้าว ตัวอ่าวเว้าลึก ยาวกว่า 250 เมตร ลาดลงทะเลที่ใสสะอาด เหมาะกับการเล่นน้ำอย่างมาก 

 

  หินตาโต๊ะ-หินอาแมะ 

        หินตาโต๊ะเป็นแกรนิตขนาดใหญ่ สูง 5 เมตร ลักษณะเหมือนคนอ้วน มีพุง ยืนมือไขว่หลัง ส่วนหินอาแมะจะคล้ายเสาสี่เหลี่ยม สูง 4-5 เมตร มีหินกลมซ้อนอยู่เหมือนตัวกับหัวคน 

อ่าวหินวง 

 

            อ่าวไม่มีหาดทราย มีแต่หินขนาดใหญ่ตั้งเรียงรายทับซ้อนกัน น้ำทะเลใสมาก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมจอดเรือดูปะการัง และหอยมือเสือ เป็นจุดดำน้ำที่ดีแห่งหนึ่ง

อ่าวโตนด

         ตั้งตามชื่อต้นโตนดที่มีต้นเดียวในเกาะเต่า สวยงามทั้งบนฝั่งและในน้ำ สงบเงียบ เหมาะสำหรับพาครอบครัวมาพักผ่อน สามารถให้อาหารปลาได้ตามชายหาด เลือกดำน้ำตื้นหรือลึกก็ได้ 

อ่าวแม่หาด

          หาดจะมีทรายสีเหลืองอมแดง ยาวประมาณ 1 กม. น้ำทะเลใสสะอาด สวยที่สุดตอนเวลาโพล้เพล้ หากท้องฟ้าไร้เมฆหมอก จะเห็นพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามมาก  

แหลมยายณี

         เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นของเดือน มี.ค.-เม.ย.พระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าตรงช่องเขาพอดี จึงเป็นจุดชมวิวและสำหรับเก็บภาพยามเย็น 

หาดแม่หาด

        ศูนย์กลางความเจริญของเกาะเต่า มีน้ำทะเลที่ใสสะอาด ปะการังที่สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ตก และมองเห็นเกาะนางยวน ได้อย่างชัดเจน

หาดทรายแดง

 

        มีทรายเป็นสีแดงสมชื่อหาด อยู่ระหว่างแหลมซึ่งเป็นหินขนาดใหญ่ทับซ้อนกัน เหมาะกับการเล่นน้ำช่วงกลางอ่าว หน้าหาดมองเห็นเกาะกงทรายแดงหรือเกาะฉลาม

ซึ่งเป็นที่อยู่ของฉลามครีบดำที่คุ้นเคยกับคน 

 

แหลมเทียน

          หาดทรายเล็กๆขาวสะอาด หัวหาดเป็นโขดหินซึ่งน้ำไม่ลึก สามารถดำน้ำชมปลาสีสวยงามหลายชนิด หากออกไปลึกซักหน่อย จะมีฝูงปลาสากมาว่ายวนเวียนรอบๆ

ส่วนที่ปลายแหลมจะมีปลาฉลามว่ายไปว่ายมาอยู่เสมอ 

 

อ่าวมะม่วง

  

           มีปะการังน้ำตื้นที่คงสภาพสมบูรณ์ที่สุดของเกาะ น้ำทะเลใสสะอาด โรงเรียนดำน้ำต่างพานักเรียนมาฝึกดำน้ำ จึงกลายเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่สร้างนักดำน้ำอย่างมากมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล :http://www.kohtaotours.comCopyright © 2015 All Rights Reserved.
เกาะพะงันทูเดย์.คอม 85/6 หมู่ที่ 8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ. สุราษฎร์ธานี 84280 โทร: 089649086 E-mail :haadyao@hotmail.com http://www.kohphangantoday.com